Υπηρεσίες

Με εξειδίκευση στην διαχείριση ζημιών η Lysis, ασχολείται με

Την μελέτη και αξιολόγηση του φακέλου

Στον διακανονισμό των ζημιών, έχουμε στόχο την απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη ακολουθώντας πιστά τις μεθόδους μας που διακρίνονται από αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και ταχύτητα.

Υπηρεσίες προασφαλιστικού ελέγχου εξ αποστάσεως

Κρίνοντας απαραίτητο τον έλεγχο της προς ασφάλιση περιουσίας, παρέχουμε υπηρεσίες προασφαλιστικού ελέγχου και σύνταξη έκθεσης σχετικά την αξιολόγηση του κινδύνου.

Υπηρεσίες πραγματογνωμοσύνης εξ αποστάσεως

Η Lysis, με σκοπό την ολοκληρωμένη διαχείριση των υποθέσεων που αναλαμβάνει, αναθέτει στους συνεργάτες της την πραγματογνωμοσύνη του της ζημιωθείσας περιουσίας.

Αποκατάσταση θραύσης κρυστάλλων

Συνεργαζόμενοι με τις μεγαλύτερες εταιρίες θραύσης κρυστάλλων, παρέχουμε στον πελάτη ένα δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα, με το καλύτερο δυνατό κόστος αποκατάστασης.

Προμήθεια Ανταλλακτικών

Η αποκατάσταση της ζημιάς είναι πολλές φορές χρονοβόρα εξαιτίας της εξεύρεσης ανταλλακτικών. Η Lysis έχει την λύση με προμήθεια ανταλλακτικών σε όλη την Ελλάδα με ταχύτητα και αξιοπιστία..

Πώληση οχημάτων ασύμφορα προς επισκευή

Με βαθιά γνώση της αγοράς, οι άνθρωποι της Lysis, προσφέρουν ακόμη μια πολύ σημαντική υπηρεσία για την απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη. Εάν το όχημα χαρακτηριστεί ασύμφορο προς επισκευή,, αναλαμβάνει την πώληση του άμεσα, στην καλύτερη δυνατή αξία.